Rabu, 12 Oktober 2016

NO
NAMA SURAT
ARTI
JUMLAH AYAT
1
 AL-FATIHAH
 PEMBUKAAN
7
2
 AL-BAQARAH
 SAPI BETINA
286
3
 ALI IMRAN
 KELUARGA IMRAN
200
4
 ANNISA
 WANITA
176
5
 AL-MA`IDAH
 HIDANGAN
120
6
 AL-AN'AM
 BINATANG TERNAK
165
7
 AL-A'RAF
 TEMPAT TERTINGGI
206
8
 AL-ANFAL
 RAMPASAN PERANG
75
9
 ATTAUBAH
 PENGAMPUNAN
129
10
 YUNUS
 NABI YUNUS
109
11
 HUD
 NABI HUD
123
12
 YUSUF
 NABI YUSUF
111
13
 ARRA'DU
 GURUH
43
14
 IBRAHIM
 NABI IBRAHIM
52
15
 AL-HIJRU
 DAERAH HIJIR
99
16
 ANNAHLU
 LEBAH
128
17
 AL-ISRA
 PERJALANAN DI MALAM HARI
111
18
 AL-KAHFI
 GUA
110
19
 MARYAM
 SITI MARYAM
98
20
 TOHA
 TOHA
135
21
 AL-ANBIYA
 NABI-NABI
112
22
 AL-HAJJ
 HAJI
78
23
 AL-MU`MINUN
 ORANG-ORANG YANG BERIMAN
118
24
 ANNUR
 CAHAYA
64
25
 AL-FURQAN
 PEMBEDA
77
26
 ASY-SYU'ARA
 PENYAIR-PENYAIR
227
27
 ANNAMLU
 SEMUT
93
28
 AL-QASHASH
 KISAH-KISAH
88
29
 AL-'ANKABUT
 LABA-LABA
69
30
 ARRUM
 BANGSA RUM
60
31
 LUQMAN
 LUQMAN
34
32
 ASSAJDAH
 SUJUD
30
33
 AL-AHZAB
 GOLONGAN YANG BERSEKUTU
73
34
 SABA`
 NEGERI SABA
54
35
 FATHIR
 PENCIPTA
45
36
 YASIN
 YASIN
83
37
 ASH-SHAFFAT
 YANG BERBARIS
182
38
 SHAD
 SHAD
88
39
 AZZUMAR
 ROMBONGAN-ROMBONGAN
75
40
 AL-MU`MIN
 ORANG BERIMAN
85
41
 FUSHSHILAT
 YANG DIJELASKAN
54
42
 ASY-SYURA
 MUSYAWARAH
53
43
 AZZUKHRUF
 PERHIASAN
89
44
 ADDUKHAN
 KABUT
59
45
 AL-JATSIYAH
 YANG BERLUTUT
37
46
 AL-AHQAF
 BUKIT-BUKIT PASIR
35
47
 MUHAMMAD
 NABI MUHAMMAD
38
48
 AL-FATHU
 KEMENANGAN
29
49
 AL-HUJURAT
 KAMAR-KAMAR
18
50
 QAF
 QAF
45
51
 ADZ-DZARIYAT
 ANGIN YANG MENERBANGKAN
60
52
 ATH-THUR
 BUKIT THUR
49
53
 ANNAJMU
 BINTANG
62
54
 AL-QAMAR
 BULAN
55
55
 ARRAHMAN
 MAHA PEMURAH
78
56
 AL-WAQI'AH
 HARI KIAMAT
96
57
 AL-HADID
 BESI
29
58
 AL-MUJADILAH
 WANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN
22
59
 AL-HASYR
 PENGUSIRAN
24
60
 AL-MUMTAHANAH
 PEREMPUAN YANG DIUJI
13
61
 ASH-SHAF
 BARISAN
14
62
 AL-JUMU'AH
 HARI JUM'AT
11
63
 AL-MUNAFIQUN
 ORANG-ORANG MUNAFIK
11
64
 ATTAGHABUN
 HARI DITAMPAKKAN
18
65
 ATH-THALAQ
 TALAQ
12
66
 ATTAHRIM
 MENGAHARAMKAN
12
67
 AL-MULKU
 KERAJAAN
30
68
 AL-QALAM
 QOLAM
52
69
 AL-HAQQAH
 HARI KIAMAT
52
70
 AL-MA'ARIJ
 TEMPAT-TEMPAT NAIK
44
71
 NUH
 NABI NUH
28
72
 AL-JINN
 JIN
28
73
 AL-MUZAMMIL
 ORANG-ORANG BERSELIMUT
20
74
 AL-MUDDATS-TSIR
 ORANG YANG BERKEMUL
56
75
 AL-QIYAMAH
 HARI KIAMAT
40
76
 AL-INSAN
 MANUSIA
31
77
 AL-MURSALAT
 MALAIKAT YANG DIUTUS
50
78
 ANNABA`
 BERITA
40
79
 ANNAZI'AT
 MALAIKAT YANG MENCABUT
46
80
 'ABASA
 BERMUKA MASAM
42
81
 ATTAKWIR
 MENGGULUNG
29
82
 AL-INFITHAR
 TERBELAH
19
83
 ATTATHFIF
 KECURANGAN
36
84
 AL-INSYIQAQ
 TERBELAH
25
85
 AL-BURUJ
 GUGUSAN BINTANG
22
86
 ATH-THARIQ
 YANG DATANG DI MALAM HARI
17
87
 AL-A'LA
 YANG PALING TINGGI
19
88
 AL-GHASYIYAH
 HARI PEMBALASAN
26
89
 AL-FAJR
 FAJAR
30
90
 AL-BALAD
 NEGERI
20
91
 ASY-SYAMSU
 MATAHARI
15
92
 AL-LAIL
 MALAM
21
93
 ADH-DHUHA
 WAKTU DUHA
11
94
 AL-INSYIRAH
 KELAPANGAN
8
95
 ATTIN
 BUAH TIN
8
96
 AL-'ALAQ
 SEGUMPAL DARAH
19
97
 AL-QADAR
 KEMULIAAN
5
98
 AL-BAYYINAH
 BUKTI
8
99
 AZZILZAL
 KEGONCANGAN
8
100
 AL-'ADIYAT
 KUDA PERANG YANG BERLARI KENCANG
11
101
 AL-QARI'AH
 HARI KIAMAT
11
102
 ATTAKATSUR
 BERMEGAH-MEGAHAN
8
103
 AL-'ASHR
 WAKTU
3
104
 AL-HUMAZAH
 PENGUMPAT
9
105
 AL-FIL
 GAJAH
5
106
 QURAISY
 SUKU QURAISY
4
107
 AL-MA'UN
 BARANG-BARANG YANG BERGUNA
7
108
 AL-KAUTSAR
 NIKMAT YANG BESAR
3
109
 AL-KAFIRUN
 ORANG-ORANG KAFIR
6
110
 ANNASHRU
 PERTOLONGAN
3
111
 ALLAHAB
 GEJOLAK API
5
112
 AL-IKHLASH
 PEMURNIAN KEESAAN ALLAH
4
113
 AL-FALAQ
 WAKTU SHUBUH
5
114
 ANNAS
 MANUSIA
6
STATISTIK
JUMLAH TOTAL AYAT
6236
JUMLAH SURAT DENGAN AYAT LEBIH DARI 120
11
JUMLAH SURAT DENGAN AYAT ANTARA 80 SAMPAI 120
16
JUMLAH SURAT DENGAN AYAT KURANG DARI 80
87